Pořadatelé:
FotoInstitut.cz
FotoAparát.cz

Zásady zpracování a ochrany osobních údajů

Tyto zásady jsou nedílnou součástí Obchodních podmínek.

V těchto podmínkách o ochraně osobních údajů naleznete informace o zpracování vašich osobních údajů v rámci portálu Fotomaratony.cz, který provozuje společnost PhotoHint.com, s.r.o., Na Čihadle 1144/33, Praha 6, IČ 264 87 896.

1. Právní základ zpracovávání osobních údajů

Právním základem zpracování je tento Váš souhlas a skutečnost, že Vaše osobní údaje jsou nezbytné pro naplnění účelu informování v rámci portálu Fotomaratony.cz s přihlášením odběru propagačních materiálů, dalších e-mailových sdělení a fotografických soutěží.

Osobní údaje jsou zpracovávány v souvislosti s Obecným nařízením o ochraně osobních údajů – Nařízením Evropského parlamentu a rady (EU) 2016/679 ze dne 27.4.2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) – (dále jako „GDPR“).

2. Rozsah zpracování Vašich osobních údajů

Vaše osobní údaje budou zpracovávány v rozsahu, v jakém jste je poskytli v souvislosti s aktivitami portálu Fotomaratony.cz – tj. především jméno, příjmení, e-mailová adresa, telefon, adresa, příp. firemní údaje.

3. Účel zpracování Vašich osobních údajů

Vaše osobní údaje budou zpracovávány za účelem informování v rámci portálu Fotomaratony.cz v souvislosti s přihlášením odběru propagačních materiálů a dalších e-mailových sdělení či účast ve fotografických soutěžích.

4. Odpovědnost za ochranu osobních údajů

Společnost PhotoHint.com odpovídá za ochranu osobních údajů, získaných v rámci portálu Fotomaratony.cz a fotografických soutěží.

5. Doba, po níž budou Vaše osobní údaje zpracovávány

Vaše osobní údaje budou zpracovávány v souvislosti s účelem výše uvedeným po dobu nutnou k naplnění tohoto účelu. Po jejím ukončení budou údaje okamžitě vymazány, ledaže by právní předpisy, včetně daňových, ukládaly povinnost tyto údaje dále uchovávat – v takovém případě budou tyto údaje vymazány po uplynutí deseti let.

6. Odvolání souhlasu se zpracováním osobních údajů

Tento Váš dobrovolně udělený souhlas se zpracováním osobních údajů můžete kdykoli odvolat, a to prostřednictvím zaslání emailu na adresu fotoinstitut@fotoaparat.cz. Odvoláním souhlasu není dotčena zákonnost zpracování vycházejícího ze souhlasu, který byl dán před jeho odvoláním. Odvolání souhlasu též nemá vliv na zpracování osobních údajů, které správce zpracovává na základě jiného právního základu.

7. Osoby s přístupem k Vašim osobním údajům

K Vašim osobním údajům budou mít přístup pověření zaměstnanci společnosti PhotoHint.com, s.r.o. Tito zaměstnanci byli řádně seznámeni s požadavky GDPR, a budou dostatečně chránit Vaše práva a Vaše osobní údaje.

Pro zajištění konkrétních činností, které zaměstnanci této společnosti nejsou schopni zajistit vlastními silami, využívají služeb a aplikací třetích stran. Tito poskytovatelé jsou pečlivě vybíráni a kontrolováni.

8. Správce osobních údajů

Správce osobních údajů je společnost PhotoHint.com, s.r.o., kterou můžete kontaktovat písemně na adrese Na Čihadle 1144/33, Praha 6, nebo na e-mailové adrese admin@fotoaparat.cz.

Partneři:

Zoner
Zoner Press
Sony

Mediální partneři: